Kościół Najświętszej Marii Panny
Niepokalanie Poczętej

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF)

Górecka Pani
Matka Pocieszenia

koronowana
6 czerwca 1965 roku

Diecezja Bydgoska

figura MB

W kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej znajduje się prawdopodobnie jedno z najstarszych w Polsce sanktuariów maryjnych. Jego historia sięga roku 1079, kiedy to Matka Boża, jak głosi miejscowa legenda, ukazała się nad studzienką pasterzowi. W 1111 roku na tym miejscu postawiono dębowy kościółek, który spłonął w 1580 roku. Na jego miejscu w XVII wieku zbudowano kościół murowany, jednonawowy, w stylu barokowym.
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem umieszczono w ołtarzu głównym, pochodzącym z II połowy XVIII wieku. Otoczony kultem obraz namalowany został na lipowej desce przez nieznanego artystę. Ufundowała go Barbara Wydzierska ok. 1654 roku. Obraz przedstawia całą postać Maryi z Dzieciątkiem na lewej ręce. Jezus w lewej ręce trzyma kulę ziemską, a prawą unosi w geście błogosławieństwa. Obie postacie przyozdobione są srebrną sukienką. Obecny obraz to rekonstrukcja wykonana przez prof. Hoppena z Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu, gdyż w roku 1907 w czasie pożaru ołtarza wizerunek został zniszczony. Pierwotnie odtworzono tylko twarze Maryi i Jezusa, a w roku 1945 na podstawie starych kopii zrekonstruowano cały obraz.
W XV wieku sanktuarium znajdowało się pod opieką oo. augustianów, a od XVII wieku oo. bernardynów. To oni odtworzyli kronikę sanktuarium na podstawie notatek odnalezionych w łobżenickiej parafii. W XIX wieku nastąpiła kasata zakonu Bernardynów. W roku 1923 sanktuarium powierzono opiece księży misjonarzy Świętej Rodziny. Na początku II wojny światowej utworzono w Górce Klasztornej obóz zagłady, w którym zginęło 196 osób, w tym 31 zakonników. Obraz zdołano ukryć w Bydgoszczy. W roku 1945 do sanktuarium powrócili misjonarze Świętej Rodziny i obraz Matki Bożej.